Mora li se baterija kupiti zasebno ili se može uzeti na leasing?
Mora li se baterija kupiti zasebno ili se može uzeti na leasing?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Baterija je već uključena u kupoprodajnu cijenu. Dakle, nema dodatnih troškova za najam baterije. Ako se kapacitet Vaše baterije osjetno smanji, financijski rizik zamjene osigurava certifikat za bateriju. Vrijedi do 8 godina nakon prve registracije odnosno do kilometraže od 160.000 km. Vaš partner Mercedes-Benza savjetovat će Vas ako imate dodatnih pitanja o bateriji i certifikatu za bateriju.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text