Mora li se baterija kupiti zasebno ili se može uzeti na leasing?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Baterija je već uključena u kupoprodajnu cijenu. Dakle, nema dodatnih troškova za najam baterije. Ako se kapacitet Vaše baterije osjetno smanji, financijski rizik zamjene osigurava certifikat za bateriju. Vrijedi do 8 godina nakon prve registracije odnosno do kilometraže od 160.000 km. Vaš partner Mercedes-Benza savjetovat će Vas ako imate dodatnih pitanja o bateriji i certifikatu za bateriju.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum