Mercedes-Benz - WLTP
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Realističniji izračun potrošnje i emisija.

Novi postupak WLTP.

Postupci certifikacije također zastarijevaju. Zbog toga „Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila” (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), skraćeno WLTP, zamjenjuje postupak NEDC za utvrđivanje vrijednosti potrošnje i emisija. „Novi europski ciklus vožnje“ (NEDC) koji se u Europi koristi od 1992. godine originalno je bio zamišljen kao teoretski test vožnje. Međutim, suvremeni bi postupak certifikacije trebao rezultirati što je moguće realističnijim vrijednostima pomoću kojih se mogu uspoređivati različiti tipovi vozila. Postupak NEDC više ne ispunjava ovaj zahtjev. Stoga je na inicijativu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) razvijen postupak WLTP. Novi se ciklus WLTP temelji na empirijski dobivenim, stvarnim podacima o vožnji s ruta u Aziji, Europi i SAD-u pa je time znatno reprezentativniji.

Sukladno čl. 15. st. 2. i 3. Uredbe 2017/1151/EU vrijede sljedeći datumi uvođenja:

  • 1. rujna 2017.: novi tipovi vozila za vozila kategorije M1 i M2
  • 1. rujna 2018.: nova vozila za vozila kategorije M1 i M2
  • 1. rujna 2018.: novi tipovi vozila za vozila kategorije N1 grupe II i III te kategorije N2
  • 1. rujna 2019.: nova vozila za vozila kategorije N1 grupe II i III te kategorije N2

Novi ciklus vožnje i specifične vrijednosti za svako vozilo.

Usporedba postupaka WLTP i NEDC.

Novost u slučaju certifikacije na temelju postupka WLTP su prije svega ispitni ciklus i zahtjev za dokazivanjem specifičnih vrijednosti potrošnje za svaku moguću konfiguraciju vozila.

Prilikom usporedbe oba ciklusa vožnje uočeno je da je postupak WLTP u usporedbi sa ciklusom NEDC realističniji i zahtjevniji: traje 30 umjesto 20 minuta, u njemu se vozilo češće ubrzava, a vrijeme u kojem vozilo miruje osjetno je smanjeno. I maksimalna brzina od 131 km/h veća je za oko 10 km/h u odnosu na ciklus NEDC.

Usto su vrijednosti potrošnje i emisija utvrđene u postupku WLTP specifične za pojedine tipove vozila jer se masa te otpor zraka i otpor kotrljanja vozila mogu promijeniti ovisno o opremi vozila. U obzir se uzima i dodatna oprema. Primjerice, odaberete li u dodatnoj opremi kotač s aerodinamičnijim karakteristikama, to može imati pozitivan učinak na vrijednosti potrošnje.

Bliže potrošnji na cesti.

Prednosti postupka WLTP.

Vrijednosti određene postupkom WLTP znatno su bliže stvarnoj potrošnji goriva na cesti od vrijednosti izmjerenih u postupku NEDC. Razlog tome je novi ciklus vožnje koji bolje odražava suvremene profile vožnje. Usto se vrijednosti potrošnje moraju dokazati posebno za svako vozilo. To znači: prilikom utvrđivanja vrijednosti za certifikaciju u obzir se uzimaju masa, otpor zraka i otpor kotrljanja te dodatna oprema.

Ni WLTP ipak ne može rezultirati „individualnim“ vrijednostima potrošnje. To je samo standardizirani ispitni ciklus koji ne može prikazati individualnu potrošnju svakog pojedinog vozača. Stvarna potrošnja Vašeg vozila na cesti znatno ovisi o individualnom ponašanju u vožnji, o profilu dionice, gustoći prometa, opterećenju vozila te vanjskim uvjetima poput temperature. To se u standardiziranom ispitnom postupku ipak ne može vjerno preslikati.