Mercedes-Benz - WLTP i RDE - Vrste emisija
Mercedes-Benzovi motori s unutarnjim izgaranjem, vrste emisija

Manje emisija štetnih tvari za bolju kvalitetu zraka.

Dvije vrste emisija: emisija CO2 i emisija štetnih tvari.

Motori s unutarnjim izgaranjem u principu uzrokuju dvije vrste emisija: kao prvo, emisiju CO2 i kao drugo, emisiju štetnih tvari kao što su na primjer dušikovi oksidi i čestice. Sve veći udio CO2 u atmosferi odgovoran je za globalno zatopljenje. Emisije CO2 jednog vozila proporcionalne su količini potrošenog goriva.

U cilju poboljšanja kvalitete zraka – prije svega u gradovima – u različitim se stupnjevima norme o ispušnim plinovima Euro 6 treba pridržavati strogih razina graničnih vrijednosti štetnih emisija. Pritom je naglasak na dušikovim oksidima (NOx) i finoj prašini. Dušikovi oksidi nastaju kad dušik reagira s kisikom. Zbog brojnih stupnjeva oksidacije i spojeva dušika i kisika, dušikovi oksidi skraćeno se označavaju kao NOx. Pri definiranju graničnih vrijednosti za čestice posebnu ulogu ima fina prašina koja može neometano proći kroz mehanizme filtracije ljudske sluznice. U ostale kemijske spojeve kod kojih se prilikom certifikacije vozila u skladu s različitim stupnjevima norme o ispušnim plinovima Euro 6 potrebno pridržavati graničnih vrijednosti štetnih emisija ubrajaju se, primjerice, ugljični monoksid (CO) i ugljikovodici (HC).