Parametri
Koje parametre aplikacija uzima u obzir prilikom proračuna vožnje?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

U obzir uzimamo sljedeće parametre: temperaturu, prijeđene kilometre, trajanje vožnje, ponašanje u pogledu kočenja i ubrzavanja, visinski profil i podatke o lokaciji. Na taj način možemo izračunati mogući doseg i potrošnju energije što je moguće točnije. Iz toga proizlazi individualna preporuka o tome kako se elektromobilnost uklapa u ponašanje u vožnji dotičnog korisnika. U cilju pružanja što točnijih rezultata, stalno radimo na poboljšanju izračuna u okviru tehnološkog napretka.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text