Tehnički podaci.

Ovdje Vas informiramo o važnim tehničkim detaljima novog Arocsa – od programa motora i prevjesa okvira, sve do varijanti spremnika. Tehničke podatke možete preuzeti u obliku PDF-a na sljedećim stranicama.