Pretraži

Sigurnost – u fokusu svih naših razmišljanja

Integralni sigurnosni koncept iz Mercedes-Benza sigurnost vozila dijeli u četiri faze:

Faza 1: sigurna vožnja.

Faza 2: u kritičnim situacijama.

Faza 3: tijekom nesreće.

Faza 4: nakon nesreće.

Kako bi se smanjila posljedična šteta nakon nesreće i podržali napori hitnih službi, pokreće se niz različitih akcija, ovisno o vrsti i težini nesreće.

  • Najbolja moguća zaštita: motor se može automatski ugasiti i može se prekinuti dovod goriva.
  • Uočljivo osvjetljenje: mogu se automatski uključiti svi pokazivači smjera kako bi se smanjio rizik od naknadnih nesreća i pomoglo locirati automobil.
  • Automatsko provjetravanje: ako se aktivirao zračni jastuk, električki prozori se automatski otvaraju.
  • Lako otvaranje: nakon nesreće vrata se automatski otključavaju kako bi putnici ili spasioci mogli otvoriti vrata.
  • Mjere za pomoć u spašavanju: integralni spojevi za slučaj sudara između krila i vrata olakšavaju otvaranje vrata nakon frontalnog sudara.
  • Korisna veza: u slučaju nesreće ili kvara, može se ostvariti automatska veza s hitnim službama preko Mercedes-Benzovog sustava pozivanja.

[1] Zahtjev: aktivna veza s Internetom.

Preporuči stranice