Sustav pomoći za zadržavanje u voznom traku

Dragocjena potpora pri zadržavanju voznog traka.

Sustav pomoći za zadržavanje u voznom traku može Vam pomoći u izbjegavanju nesreća do kojih može doći nehotičnim napuštanjem voznog traka. Kad prepozna nenamjerno napuštanje voznog traka – na primjer zbog nepažnje – sustav upozorava pulsirajućim vibracijama na upravljaču. Na taj se način od vozača traži da se vrati u vozni trak.

Sustav pomoći za zadržavanje u voznom traku analizira slike multifunkcijske kamere koja se nalazi u sredini iza vjetrobranskog stakla. Granice voznog traka prepoznaju se na temelju razlika u kontrastu. U slučaju da se granice voznog traka ne raspoznaju, na primjer zbog loše vidljivosti ili ako je kolnik prekriven snijegom, funkcija sustava je smanjena odnosno nije dostupna. 

Iz podataka multifunkcijske kamere i registrirane aktivnosti vozača sustav zaključuje je li trak promijenjen nehotice ili namjerno pa po potrebi upozorava vozača. Kad sustav pomoći za zadržavanje u voznom traku prepozna aktivno ponašanje u vožnji, na primjer upravljanjem, kočenjem, ubrzavanjem ili uključivanjem pokazivača smjera vožnje, neće aktivirati upozorenje. 

Sustav pomoći za zadržavanje u voznom traku aktivan je pri brzinama od cca 60 km/h nadalje. Putem izbornika „Pomoć” u kombiniranom instrumentu moguće ga je uključiti i isključiti te namjestiti ovisno o željenoj razini osjetljivosti.