Sustav pomoći pri zadržavanju vozne trake modela Vito Tourer

Dragocjena potpora pri zadržavanju vozne trake.

Može pomoći u zadržavanju vozne trake.

Sustav pomoći pri zadržavanju vozne trake može pomoći u izbjegavanju nesreća do kojih može doći nehotičnim napuštanjem vozne trake. Multifunkcijska kamera može prepoznati granice vozne trake i nadzire kreće li se vozilo u voznoj traci. Kad prepozna nenamjerno napuštanje vozne trake – na primjer zbog nepažnje – sustav upozorava pulsirajućim vibracijama na upravljaču. Na taj se način od vozača traži da se vrati u voznu traku.

Sustav pomoći pri zadržavanju vozne trake aktivan je pri brzinama od cca 60 km/h nadalje. Putem izbornika „Pomoć“ u kombiniranom instrumentu moguće ga je uključiti i isključiti te namjestiti ovisno o željenoj razini osjetljivosti. Kad sustav pomoći pri zadržavanju vozne trake prepozna aktivno ponašanje u vožnji, na primjer upravljanjem, kočenjem, ubrzavanjem ili uključivanjem pokazivača smjera vožnje, neće aktivirati upozorenje.

Lorem Ipsum