Dvokrilna stražnja vrata 180

Vrata koja se široko otvaraju sa samozaključavajućim šarkama.

Zahvaljujući velikom kutu otvaranja, dvokrilna stražnja vrata olakšavaju utovar i istovar glomaznog tereta. Budući da se oboja simetrična vrata bočno otvaraju do 180°, vozilu može prići i viličar.

Krila vrata zaključavaju se putem vanjskih šarki na cca 45° i 90°, a na 180° se uglavljuju.