Sustav pomoći pri bočnom vjetru

Pomaže zadržati voznu traku pri bočnom vjetru.

Intervencijama u kočenje smanjuje skretanje vozila s pravca.

Sustav pomoći pri bočnom vjetru pravodobno prepoznaje skretanje vozila s pravca prouzročeno jakim bočnim udarima vjetra i podržava vozača u zadržavanju vozne trake. Jer naglo skretanje vozila s pravca može izazvati neprimjerene reakcije vozača po pitanju upravljanja. Sustav pomoći pri bočnom vjetru stoga iznad brzine od 80 km/h automatski ispravlja smjer kretanja vozila. Tako se osjetno smanjuje skretanje vozila s pravca, a utjecaj bočnih udara vjetra u velikoj se mjeri izjednačuje, odnosno smanjuje.

Lorem Ipsum