Pregradna stijena cijelom dužinom

Dijeli prostor za vozača od teretnog prostora.

Pregradna stijena cijelom dužinom na B stupu štiti vozača i suvozača od tereta i dijeli prostor za vozača od prtljažnog prostora. Čuva prostor za vozača od prljavštine, prašine i buke. Pregradna stijena tako je oblikovana da se naslon vozačevog sjedala može fleksibilno namjestiti.

Pregradna stijena na strani prema utovarnom prostoru u kombinaciji sa stručnim učvršćivanjem omogućava osiguravanje tereta u skladu s propisima. Teret se usto na pregradnoj stijeni lakše slaže.

Lorem Ipsum