Operativni leasing s ostatkom vrijednosti

Operativni leasing s ostatkom vrijednosti.

  

Prednosti za Vas.

  • Operativni leasing s ostatkom vrijednosti isti je oblik financiranja kao i operativni leasing, osim što su manje mjesečne najamnine uvjetovane visinom akontacije i ostatka vrijednosti.
  • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja najma.
  • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja.
  • Za visinu najamnine odlučujući su očekivani ostatak vrijednosti vozila na kraju najma i visina uplaćene akontacije. Ostatak vrijednosti utvrđuje se u suradnji s ovlaštenom prodajnom mrežom prema tipu vozila, ugovorenoj kilometraži i trajanju ugovora.
  • Minimalna akontacija definirana je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga.