Operativni leasing Akontacija

Operativni leasing Akontacija

  

Prednosti za Vas:

  • Operativni leasing Akontacija kao oblik financiranja isti je kao i operativni leasing, ali prednost je tog proizvoda u tome što primatelj leasinga, kako bi umanjio iznos mjesečne najamnine, ima mogućnost uplatiti veće učešće od jamčevine, koja je ograničena standardnim uvjetima.
  • Operativni leasing Akontacija podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.
  • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga.
  • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja.
  • Iznos željenog učešća dijeli se na jamčevinu, koja predstavlja depozit i koja ne ulazi u poslovne rashode (i za koju se ne izdaje račun, već potvrda o uplati), i akontaciju, koja se na osnovi računa može knjižiti u poslovne rashode.
  • Akontacija se, kao sastavni dio kalkulacije izračunate najamnine, kod isteka ugovora ne vraća.