Operativni leasing

Operativni leasing

  

Prednosti za Vas.

  • Operativni leasing pogodan je za fizičke i pravne osobe.
  • Operativni leasing podrazumijeva uporabu vozila uz najmanje moguće troškove bez stjecanja vlasništva.
  • Pravni je i gospodarski vlasnik objekta leasinga davatelj leasinga i time se objekt leasinga otpisuje, odnosno amortizira u knjigama davatelja leasinga.
  • Obveze iz ugovora o najmu ne evidentiraju se u bilanci primatelja leasinga, tj. ne povećavaju zaduženost primatelja leasinga.
  • Za visinu najamnine odlučujuća je visina učešća.
  • Minimalno učešće definirano je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka ugovora vraća primatelju leasinga u skladu s ugovorom o operativnom leasingu.