Financijski leasing

Financijski leasing.

  

Prednosti za Vas.

  • Financijski leasing pogodan je za fizičke i pravne osobe.
  • Osnovna je prednost to što primatelj leasinga nakon podmirivanja svih obveza bez dodatnih troškova stječe vlasništvo nad vozilom nakon isteka ugovora.
  •  Gospodarski je vlasnik objekta leasinga primatelj leasinga. Objekt leasing amortizira se u njegovim poslovnim knjigama te se vozilo evidentira kao dugotrajna imovina u bilanci primatelja leasinga.
  • Pravni je vlasnik objekta leasing davatelj leasinga, znači Mercedes-Benz Leasing Hrvatska d.o.o. (koji je upisan i u prometnu dozvolu).
  • Minimalna akontacija definirana je prema standardnim uvjetima Mercedes-Benz Leasinga te se nakon isteka najma ne vraća.