Pomaže pri prestrojavanju te prilikom izlaženja iz parkirnog mjesta unatrag.

Nadzire područje pokraj i iza vozila.

Sustav upozoravanja na vozila u mrtvom kutu s upozorenjem na poprečni promet straga može vizualnim i zvučnim signalima upozorenja pomoći u izbjegavanju nesreća prilikom prestrojavanja te izlaženju iz parkiranog mjesta unatrag. Kad sustav upozoravanja na vozila u mrtvom kutu prepozna vozilo u mrtvom kutu, upozorava crvenim trokutom u odgovarajućem vanjskom retrovizoru. Ako vozač usprkos ovom vizualnom upozorenju aktivira pokazivač smjera vožnje, trokut će početi brzo treptati i oglasit će se dodatno zvučno upozorenje. Povrh toga, upozorenje na poprečni promet straga može pomoći u sprečavanju nesreća prilikom izlaženja iz parkirnog mjesta unatrag upozoravanjem vozača na promet iz poprečnih smjerova.

Lorem Ipsum