Pogon na sve kotače 4x4 sa sustavom Torque-on-Demand

Prenosi pogonsku snagu tamo gdje je potrebna.

Jednostavno svladavajte velike uspone, vožnju na rastresitoj ili klizavoj podlozi i izazovne uvjete na cesti: varijabilni pogon na sve kotače potpuno automatski omogućava optimalno manevriranje i ponašanje u vožnji. Ako prijeti preupravljanje ili podupravljanje, aktivno stabilizira vozilo. U brdovitim predjelima ponajprije teška vozila imaju veliku korist od bolje kontrole prilikom kretanja i manevriranja. Budući da se s pogonom na sve kotače povećavaju razmak između vozila i tla te dubina gaza, moguća je i vožnja strmijim kutovima rampe i nagiba – prednost osobito na neasfaltiranim putevima i gradilištima.