Mercedes-Benz - RDE
Mercedes-Benz RDE

Emisije čestica i ugljika izmjerene na cesti.

Stvarne emisije tijekom vožnje (Real Driving Emissions ‒ RDE).

U novom se postupku certifikacije mjere i emisije štetnih tvari prilikom stvarne vožnje na cesti: u slučaju najnovijih normi o ispušnim plinovima Euro 6c, Euro 6d-TEMP i Euro 6d, certifikacija WLTP u laboratoriju nadopunjena je mjerenjem emisija štetnih tvari na cesti. Utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (Real Driving Emissions), skraćeno RDE, trebalo bi osigurati pridržavanje razine graničnih vrijednosti štetnih emisija dušikovih oksida i čestica ne samo u laboratorijskim uvjetima, nego i u stvarnom prometu na cesti. U tu se svrhu na vozilo pričvrste uređaji PEMS (Portable Emission Measurement System) kojima se mjeri udio štetnih tvari u ispušnim plinovima tijekom vožnje.

Takozvani faktor usklađenosti (Conformity Factor, CF) određuje koliko veće mogu biti vrijednosti izmjerene u cestovnom prometu u usporedbi s vrijednostima norme Euro 6 izmjerenima u laboratoriju. Nakon prijelazne će faze vrijednosti dušikovih oksida i broj čestica u slučaju norme o ispušnim plinovima Euro 6d moći biti 50 % veće od vrijednosti propisanih laboratorijskim ispitivanjima. Ovo povećanje predstavlja mjerno odstupanje prijenosnih mjernih uređaja u testovima RDE koje treba provjeravati jednom godišnje te po potrebi smanjivati.