Mercedes-Benz - WLTP i RDE

WLTP i RDE – novi ispitni postupci.

Postupci certifikacije također zastarijevaju. Zbog toga „Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila” (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), skraćeno WLTP, zamjenjuje postupak NEDC za utvrđivanje vrijednosti potrošnje i emisija. „Novi europski ciklus vožnje“ (NEDC) koji se u Europi koristi od 1992. godine originalno je bio zamišljen kao teoretski test vožnje. Međutim, suvremeni bi postupak certifikacije trebao rezultirati što je moguće realističnijim vrijednostima. Postupak NEDC više ne ispunjava ovaj zahtjev. Stoga je na inicijativu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu (UNECE) razvijen postupak WLTP. Novi se ciklus WLTP-a temelji na empirijski dobivenim, stvarnim podacima o vožnji s ruta u Aziji, Europi i SAD-u pa je time znatno reprezentativniji.

Osim toga, u novom se postupku certifikacije emisije štetnih tvari mjere prilikom stvarne vožnje na cesti: u slučaju najnovijih normi o ispušnim plinovima Euro 6c, Euro 6d-TEMP i Euro 6d, certifikacija na temelju WLTP-a u laboratoriju nadopunjena je mjerenjem emisija štetnih tvari na cesti. Utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (Real Driving Emissions), skraćeno RDE, trebalo bi osigurati pridržavanje razine graničnih vrijednosti štetnih emisija dušikovih oksida i čestica ne samo u laboratorijskim uvjetima, nego i u stvarnom prometu na cesti.

Transparentniji i bliži potrošnji na cesti.

Postupak WLTP znatno smanjuje razliku između vrijednosti potrošnje dobivenih na ispitnom stolu i pri stvarnoj vožnji. Razlog tome je novi ciklus vožnje koji bolje odražava suvremene profile vožnje. Usto se vrijednosti potrošnje moraju dokazati posebno za svako vozilo. To znači: prilikom utvrđivanja vrijednosti za certifikaciju u obzir se uzimaju masa, otpor zraka i otpor kotrljanja te dodatna oprema. Tu je još i utvrđivanje stvarnih emisija tijekom vožnje (Real Driving Emissions), skraćeno RDE, koje osigurava pridržavanje razine graničnih vrijednosti štetnih emisija dušikovih oksida i čestica ne samo u laboratorijskim uvjetima, nego i u stvarnom prometu na cesti.

Ni WLTP ipak ne može rezultirati „individualnim“ vrijednostima potrošnje. To je samo standardizirani ispitni ciklus koji ne može prikazati individualnu potrošnju svakog pojedinog vozača. Stvarna potrošnja vozila na cesti znatno ovisi o individualnom ponašanju u vožnji, o profilu dionice, gustoći prometa, opterećenju vozila te vanjskim uvjetima poput temperature. To se u standardiziranom ispitnom postupku ipak ne može vjerno preslikati.

Pregled postupaka WLTP i RDE

Vrste emisija

Manje emisija štetnih tvari za bolju kvalitetu zraka.

Prijelazna faza

Diljem Europe različiti datumi provedbe.

WLTP

Realističniji izračun potrošnje i emisija: novi postupak WLTP.

Učinak za kupce

Jedinstvena certifikacija, različito oporezivanje.

RDE

Mjerenje emisija čestica i ugljika na cesti: stvarne emisije tijekom vožnje (Real Driving Emissions – RDE).

Ponašanje u vožnji

Pametnom vožnjom do uštede goriva. Optimizacija učinkovitosti zahvaljujući ponašanju u vožnji.