Vidljivost za korisnike
Je li mogućnost punjenja koju sam dodao vidljiva drugim korisnicima?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Ne, dodane mogućnosti punjenja trenutačno su privatne pa ih stoga ostali korisnici aplikacije EQ Ready ne mogu vidjeti ni koristiti.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text