Vidljivost za korisnike
Je li mogućnost punjenja koju sam dodao vidljiva drugim korisnicima?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Ne, dodane mogućnosti punjenja trenutačno su privatne pa ih stoga ostali korisnici aplikacije EQ Ready ne mogu vidjeti ni koristiti.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text