Podaci o lokaciji
Mora li biti uključena lokacija?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Da, aplikacija funkcionira samo ako može pristupiti lokaciji korisnika. U operativnom sustavu iOS pristup lokaciji mora biti „uvijek omogućen”. U svakom trenutku možete ponovno deaktivirati to dopuštenje u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke”.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text