Podaci o lokaciji
Mora li biti uključena lokacija?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Da, aplikacija funkcionira samo ako može pristupiti lokaciji korisnika. U operativnom sustavu iOS pristup lokaciji mora biti „uvijek omogućen”. U svakom trenutku možete ponovno deaktivirati to dopuštenje u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke”.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text