Internetska veza
Zahtijeva li korištenje aplikacije internetsku vezu?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Internetska veza potrebna je za početnu registraciju i za izračunavanje simulirane potrošnje struje. Sâmo praćenje može se odvijati bez internetske veze.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text