Često postavljana pitanja
Aplikacija EQ Ready

Kako funkcionira aplikacija EQ Ready?

Često postavljanja pitanja o aplikaciji EQ Ready.

Potražite odgovore na svoja pitanja o aplikaciji EQ Ready.

Odaberite.
 1. Sve (29)
 2. Registracija (2)
 3. Praćenje (9)
 4. Analiza bez praćenja (2)
 5. Potrošnja baterije i podataka (3)
 6. Vozila i doseg (4)
 7. Mogućnosti punjenja (3)
 8. Temperature (3)
 9. Općenito (1)
 10. Podaci (2)
 1. Zašto je važna registracija?

  Samo registrirani korisnici mogu koristiti aplikaciju i saznati uklapa li se elektromobilnost već danas u njihovu svakodnevicu. Registracija je potrebna radi odgovarajuće zaštite podataka i osiguravanja pristupa samo dotičnom korisniku.

 2. Mogu li koristiti svoje podatke za prijavu na Mercedes.me?

  Da, možete koristiti svoje podatke za prijavu na Mercedes.me. Naš je dugoročni cilj korištenje svih Daimlerovih aplikacija uz samo jednu registraciju.

 3. Kako funkcionira automatsko praćenje? (prepoznavanje pokretanja i zaustavljanja, GPS senzori …)

  Praćenje se u svakom trenutku može ručno pokrenuti i zaustaviti pritiskom na dugme u aplikaciji. Za veću smo udobnost u aplikaciju integrirali automatsko praćenje. Za funkciju automatskog praćenja koristimo različite tehnologije i senzore pametnog telefona, kao što su GPS senzori, senzori ubrzanja, barometar, WLAN, Bluetooth, lokacija mreže, kompas ili žiroskop, kako bi prepoznali početak i kraj vožnje. Podaci se pohranjuju tek kada sustav prepozna vožnju. Za automatizirano prepoznavanje vožnje koristi se nova tehnologija. Zbog toga može doći do grešaka u prepoznavanju. Neprestano radimo na povećanju stope prepoznavanja.

 4. Zašto zapis moje vožnje počinje sa zakašnjenjem?

  U pojedinačnim se slučajevima može dogoditi da automatsko praćenje kasni sa zapisom vožnje. Razlog tome je još nova i inovativna tehnologija koju koristimo te prijem u danom trenutku. Aplikacija koristi različite senzore pametnog telefona koji u zajedničkoj interakciji prepoznaju vožnju. Budući da neki od tih senzora ovise o prijemu korisnika, može se dogoditi da zapis vožnje otpočne sa zakašnjenjem. Naravno, stalno radimo na tome da se takva zakašnjenja svedu na najmanju moguću mjeru kako bi se sve vožnje pratile u cijelosti.
 5. Koje parametre aplikacija uzima u obzir prilikom proračuna vožnje?

  U obzir uzimamo sljedeće parametre: temperaturu, prijeđene kilometre, trajanje vožnje, ponašanje u pogledu kočenja i ubrzavanja, visinski profil i podatke o lokaciji. Na taj način možemo izračunati mogući doseg i potrošnju energije što je moguće točnije. Iz toga proizlazi individualna preporuka o tome kako se elektromobilnost uklapa u ponašanje u vožnji dotičnog korisnika. U cilju pružanja što točnijih rezultata, stalno radimo na poboljšanju izračuna u okviru tehnološkog napretka.

 6. Mogu li aktivirati/deaktivirati automatsko praćenje?

  Da, u svakom trenutku možete prilagoditi tu postavku u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke”.
 7. Prati li aplikacija svaku vožnju automobila (i u slučaju kad je korisnik suvozač/taksist)?

  Da, aplikacija trenutačno prati svaku vožnju. Pritom je nevažno sjedi li korisnik za upravljačem ili je putnik.

 8. Mogu li izbrisati pojedine vožnje?

  Da, pojedine se vožnje mogu izbrisati u pregledu vožnji. U svakom trenutku možete prilagoditi tu postavku u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke”.

 9. Mogu li izbrisati sve vožnje?

  Da, sve se vožnje mogu izbrisati u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke”.

 10. Zašto aplikacija u modusu automatskog praćenja pouzdano ne prepoznaje moje vožnje?

  Za automatizirano praćenje vožnji automobilom koristimo sasvim novu tehnologiju. Zbog toga može doći do kašnjenja u prepoznavanju vožnji. Nažalost, u rijetkim se slučajevima može dogoditi da sustav djelomično prepozna ili uopće ne prepozna pojedine vožnje. Neprestano radimo na povećanju stope prepoznavanja.

 11. Što se dogodi kad, bez prekida vožnje, prekinem zapis u aplikaciji i tako moje zapisane vožnje ne budu povezane?

  Kad aplikacija prepozna nepovezanu vožnju, sljedeća vožnja ponovno počinje s potpuno napunjenom baterijom.

 12. Mogu li i bez vožnje provjeriti bih li do odredišta stigao električnim vozilom?

  Da, pomoću funkcije predviđanja korisnik može unaprijed provjeriti je li moguće određenu dionicu prijeći električnim vozilom.

 13. Kako se može izračunati potrošnja energije za dionicu kojom nikada nisam vozio?

  Funkcija predviđanja koristi profile s povijesnim prosjekom brzine. Na taj način možemo relativno točno odrediti koliko je energije potrebno za određenu dionicu.

 14. Kako aplikacija utječe na potrošnju energije mog pametnog telefona?

  Prilikom razvoja bilo nam je važno da aplikacija što je moguće štedljivije koristi energiju pametnog telefona. Potrošnja energije se razlikuje jer ovisi o tipu pametnog telefona i operativnom sustavu.

 15. Zahtijeva li korištenje aplikacije internetsku vezu?

  Internetska veza potrebna je za početnu registraciju i za izračunavanje simulirane potrošnje struje. Sâmo praćenje može se odvijati bez internetske veze.

 16. Mora li biti uključena lokacija?

  Da, aplikacija funkcionira samo ako može pristupiti lokaciji korisnika. U operativnom sustavu iOS pristup lokaciji mora biti „uvijek omogućen”. U svakom trenutku možete ponovno deaktivirati to dopuštenje u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke”.

 17. Koja vozila služe za simulaciju mojih vožnji, odnosno koja mi se vozila predlažu?

  U aplikaciji je pohranjena trenutačna ponuda električnih vozila Daimlera AG (potpuno i djelomično električnih).

 18. Koliko su točan izračun mojih vožnji i preporuka za nabavku električnog vozila koja proizlazi iz toga?

  Prilikom razvoja aplikacije u prvom nam je planu bila što je moguće realističnija i točnija prognoza kako bismo korisnicima omogućili najbolju moguću procjenu.
  Međutim, potpuno točna simulacija, nažalost, nije moguća iz tehničkih razloga. Neprestano radimo na daljnjem poboljšanju proračuna kako bismo mogli isporučiti što točniji rezultat.

 19. Je li baterija vozila napunjena pri prvoj vožnji?

  Da, prije početka prve vožnje baterija vozila napunjena je na 100 %.

 20. Kako se simulira postupak punjenja vozila?

  Kad se parkira u blizini stanice za punjenje koju je korisnik osobno dodao (cca 500 m), simulirano vozilo puni se maksimalnom snagom napajanja akumulatora, odnosno maksimalnom snagom stanice za punjenje.

 21. Koje se mogućnosti punjenja prikazuju?

  U aplikaciji se prikazuju javne stanice za punjenje i one koje ste sami dodali.

 22. Je li mogućnost punjenja koju sam dodao vidljiva drugim korisnicima?

  Ne, dodane mogućnosti punjenja trenutačno su privatne pa ih stoga ostali korisnici aplikacije EQ Ready ne mogu vidjeti ni koristiti.

 23. Kolika je brzina punjenja vozila na mogućem mjestu punjenja koje sam dodao?

  Kad se parkira u blizini mjesta gdje je moguće punjenje koje je korisnik ručno dodao, simulirano vozilo puni se maksimalnom snagom napajanja individualno odabranog modela i raspoloživim kapacitetom dotične stanice za punjenje.

 24. Zašto mogu odabrati različite temperature?

  Vanjska temperatura jedan je od brojnih faktora koji utječu na doseg. Integrirali smo tu funkciju da korisnici mogu vidjeti kako se doseg mijenja ovisno o vanjskoj temperaturi.

 25. Kako mogu optimirati doseg svog vozila?

  Faktori poput načina vožnje, brzine, topografije i vanjske temperature utječu na potrošnju energije pa time i na stvarni doseg. Ujednačena vožnja s prilagođenom brzinom može povećati doseg.

 26. Zašto se hibridna vozila ne mogu potpuno električno simulirati pri niskim temperaturama?

  Pri niskim temperaturama oko točke smrzavanja može se dogoditi da hibridna vozila ne mogu voziti u električnom modusu budući da je upotreba motora s unutarnjim izgaranjem korisnija zbog dodatne topline koja se proizvodi.

 27. Koju dodanu vrijednost mi omogućava aplikacija EQ Ready?

  Aplikacija EQ Ready korisnicima nudi mogućnost praćenja svakodnevnog ponašanja u vožnji čime mogu testirati uklapa li se elektromobilnost već danas u njihovu svakodnevicu. Aplikacija simulira svakodnevno korištenje električnog vozila – i to za brojne vožnje.

 28. Kako su zaštićeni moji podaci?

  Daimler AG koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bi podatke kojima upravljamo zaštitio od manipulacija, gubitaka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše mjere sigurnosti stalno se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem. Daljnje informacije možete pronaći u aplikaciji (znak za informacije gore desno).

 29. Kako se podaci obrađuju?

  Daimler AG prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke korisnika za aplikaciju i njene funkcije samo u onolikoj mjeri koliko je potrebno ili ako je korisnik pristao na uporabu u druge svrhe. Aplikacija posebice koristi podatke koje korisnik unese i, ako korisnik dozvoli, podatke koji postoje u uređaju ili koji se generiraju korištenjem funkcija uređaja (lociranje). Daljnje informacije možete pronaći u aplikaciji (znak za informacije gore desno).