Sustav aktivne pomoći pri kočenju

Može smanjiti opasnost od nesreće.

Sustav aktivne pomoći pri kočenju može Vam pomoći u izbjegavanju nesreća s vozilima koja voze ispred, vozilima iz poprečnih smjerova ili pješacima kao i u smanjivanju posljedica nesreće. Time se povećava i Vaša sigurnost i sigurnost drugih sudionika u prometu. Sustav aktivne pomoći pri kočenju je sustav sigurnosti koji se temelji na radaru i kameri. Upozorava Vas vizualno i zvučno ako se vozilu ispred ili predmetu koji stoji približavate brzinom pri kojoj je moguć sudar. Čim počnete kočiti, sustav može automatski zakočiti da bi se spriječio sudar ili umanjile posljedice sudara.