WLTP.

Realističnije potrošnje za bolju transparentnost.

Najvažnije inovacije


WLTP – novi postupak ispitivanja potrošnje i ‌emisija.

WLTP-om je 1. rujna 2017. uveden novi postupak ispitivanja potrošnje i emisija čiji bi rezultati trebali biti bliži stvarnim uvjetima vožnje od dosadašnjeg NEDC-a. Vrijednosti izmjerene u novom ciklusu u pravilu su više.

Najvažnije inovacije


WLTP – novi postupak ispitivanja potrošnje i ‌emisija.

WLTP-om je 1. rujna 2017. uveden novi postupak ispitivanja potrošnje i emisija čiji bi rezultati trebali biti bliži stvarnim uvjetima vožnje od dosadašnjeg NEDC-a. Vrijednosti izmjerene u novom ciklusu u pravilu su više.

WLTP daje točnije vrijednosti.

Na prikazu je S-klasa Limuzina na ispitnom stolu: u trima različitima ciklusima vožnje utvrđuju se vrijednosti potrošnjespecifične za vozilo.

WLTP daje točnije vrijednosti.

Kupci profitiraju od WLTP-a jer on ima realističnije mjerilo za uspoređivanje vrijednosti potrošnje i emisija raznih modela vozila.

Kupci profitiraju od WLTP-a jer on ima realističnije mjerilo za uspoređivanje vrijednosti potrošnje i emisija raznih modela vozila.

U WLTP-u se u obzir uzima individualna oprema vozila pa su vrijednosti točnije nego u NEDC-u – gotovo su specifične za pojedini tip vozila. Tako će vrijednosti potrošnje WLTP-a u većini slučajeva biti više, ali realističnije. To ništa ne mijenja po pitanju dosadašnje svakodnevne potrošnje. Usporedivost ostaje jednaka, bez obzira o kojem se proizvođaču i modelu radi. Mercedes-Benz podržava ne samo ovaj novi laboratorijski test (WLTP) nego i mjerenja na cesti (RDE).

Uvođenje WLTP-a


WLTP za sve države EU-a.

Uvođenje WLTP-a


WLTP za sve države EU-a.

WLTP će postati obavezan za sve države članice EU-a, dok ostale države razmatraju njegovo kasnije uvođenje.

Postupak za određivanje potrošnje goriva i emisije WLTP na snazi je od rujna 2017. godine za vozila s novom certifikacijom, a od rujna 2018. godine za sva vozila s novom registracijom. WLTP će postati obavezan za sve države članice EU-a, ostale države razmatraju njegovo kasnije uvođenje. Od rujna 2017. godine WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) sukcesivno zamjenjuje NEDC (Novi europski vozni ciklus) i omogućava bolju transparentnost.

  • Od rujna 2017.

   Od rujna 2017.

   Svi tipovi vozila (osobna vozila) koji se s obzirom na emisije moraju ponovno certificirati, provjeravat će se prema WLTP-u. Istovremeno se za ta vozila i dalje utvrđuje vrijednost potrošnje NEDC te se i dalje iskazuje kao zakonski traženi podatak u kupoprodajnoj dokumentaciji i svim ostalim publikacijama.

   Za nove modele se dodatno u okviru ispitivanja na cesti takozvanom provjerom stvarne emisije tijekom vožnje (RDE), ispituje jesu li prekoračene razine graničnih vrijednosti emisija Euro 6 za dušikove okside i broj čestica, vodeći računa o faktorima sukladnosti.

  • Od rujna 2018.

   Od rujna 2018.

   Cjelokupna paleta vozila certificirana je prema WLTP-u. Nove vrijednosti WLTP-a izračunat će se zasebno za svako vozilo te se očekuje da budu navedene u kupoprodajnoj dokumentaciji te svim ostalim publikacijama. Kod modela koji izlaze iz ponude koristi se potrošnja NEDC.

   Paralelno s WLTP-om se za sva vozila s novom registracijom potvrđuje da u okviru ispitivanja RDE ne prekoračuju razinu granične vrijednosti Euro 6 za broj emitiranih čestica, vodeći računa o faktoru sukladnosti.

  • Od rujna 2019.

   Od rujna 2019.

   Za sva vozila s novom registracijom se u okviru ispitivanja RDE ispituje jesu li prekoračene razine graničnih vrijednosti Euro 6 za dušikove okside, vodeći računa o faktoru sukladnosti.

  • Kraj 2020.

   Kraj 2020.

   Do kraja 2020. će se za sva vozila utvrđivati ne samo vrijednosti WLTP-a, nego i NEDC-a. Ove se vrijednosti nakon odgovarajuće certifikacije vozila također mogu pronaći u dokumentaciji vozila. Od 2021. nadalje utvrđene mjerne vrijednosti WLTP-a bit će jedine vrijednosti potrošnje i emisija za sva osobna vozila. Ova se promjena ne odnosi na rabljena vozila, ona će i dalje zadržati svoje certificirane vrijednosti NEDC ako je prva registracija obavljena prije 31. kolovoza 2017.

  Često postavljana pitanja


  Imate li još pitanja?

  Pronađite odgovore na svoja pitanja vezana uz WLTP.

  Često postavljana pitanja


  Imate li još pitanja?

  Pronađite odgovore na svoja pitanja vezana uz WLTP.

  Mercedes-Benz odgovara na Vaša pitanja vezana uz WLTP: Što se mijenja i što to znači za Vas kao kupca?
   • Što je WLTP?

    Što je WLTP?

    Kratica WLTP označava Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure (Globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila) i to je postupak ispitivanja kojim se utvrđuju vrijednosti potrošnje i ispušnih plinova vozila na ispitnom stolu s valjcima. Od 1. rujna 2017. godine WLTP se postupno uvodi i zamjenjuje prethodni postupak ispitivanja NEDC. WLTP je zahvaljujući svom dinamičnom pristupu osjetno bliži stvarnim uvjetima u vožnji nego dosad.

    WLTP se ističe osjetno većim ubrzanjem te uvelike dinamičnijim profilom vožnje. Maksimalna brzina podiže se na 131 km/h, prosječna brzina raste na 47 km/h.

    Vrijeme vožnje produljuje se za 10 minuta, udio vožnje autocestom prikazane na valjcima se povećava, dok se istodobno skraćuju faze stajanja. Prijeđena udaljenost udvostručava se na 23 kilometra. Točke promjene stupnja prijenosa izračunavaju se unaprijed sukladno vozilu i pogonskom sklopu.

    Sva dodatna oprema koja utječe na aerodinamiku vozila, otpor kotrljanja ili masu vozila, ubuduće ulazi u procjenu. Komforne funkcije troše struju što također dovodi do povećanja vrijednosti CO2. Iznimku na prvom stupnju WLTP-a predstavlja isključivo klima-uređaj.

    WLTP-om bi se trebao uvesti standard koji bi bio obvezan na svjetskoj razini. Države EU-a prednjače u tome. To pomaže prilikom međusobnog uspoređivanja potrošnje goriva i emisije štetnih tvari vozila raznih proizvođača. Usto, standardi službenim tijelima daju mogućnost provjere pridržavanja zakonskih graničnih vrijednosti emisija ispušnih plinova – od ugljikovodika (HC), preko ugljičnog monoksida (CO), dušikovih oksida (NOx) do čestica.

   • Što je WLTC?

    Što je WLTC?

    WLTP-ovi ciklusi vožnje zovu se WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle (Globalno usklađeni ispitni ciklus za laka vozila). Za različite tipove vozila su u WLTP-u razvijena tri različita ciklusa vožnje ovisno o tome u koju klasu vozilo spada prema omjeru snage i mase. Najviše osobnih vozila registriranih u EU-u, koja imaju omjer snage i mase veći od 34 kW/t (46 KS/t), spadaju u ispitni ciklus WLTC klase 3.

    Ispitni ciklus za vozila klase 3 sastoji se od četiri faze – Low, Medium, High, Extra High. One simuliraju upravljanje vozilom u gradskoj vožnji i na otvorenoj cesti te na brzim cestama i autocestama.

   • Što je NEDC?

    Što je NEDC?

    NEDC (Novi europski vozni ciklus) je trenutačno vrijedeći ispitni postupak za osobna vozila. Kako bi kupcima bile dostupne usporedive i ponovljive vrijednosti, bez obzira o kojem se proizvođaču radi, 1970. godine na snagu je stupio prvi europski vozni ciklus. Isti je 1992. godine proširen i na vožnju izvan grada.

    Prosječna brzina NEDC-a iznosi 34 km/h i jednako je niska kao i standardi ubrzanja te najviša brzina od 120 km/h. Struktura ciklusa više se ne poklapa s trenutačnom prosječnom raspodjelom različitih dijelova dionice.

    Tako se ne mjeri energija koju potroše posebna dodatna oprema i komforne funkcije kao klima-uređaj, radio ili grijanje sjedala. Tu se još ubrajaju i tehnološki parametri koji umanjuju odstupanja. Tehnologija Start Stop ima relativno velik utjecaj u NEDC-u jer taj ciklus obuhvaća velik udio faza stajanja.

    Kod vozila s ručnim mjenjačem se prilikom određivanja trenutka prebacivanja stupnja prijenosa ne uzimaju u obzir parametri specifični za pojedini tip vozila. To može rezultirati velikim odstupanjima u potrošnji u usporedbi sa stvarnim uvjetima vožnje. Zbog kontinuiranog tehnološkog napretka NEDC više nije suvremen i u međuvremenu je zastario.

   • Što je RDE?

    Što je RDE?

    RDE označava Real Driving Emissions (stvarne emisije tijekom vožnje) te ispitivanje na cesti kako bi se provjerile emisije štetnih tvari. Opisuju emisije vozila ispitane u stvarnim uvjetima na cesti. Dosad su se mjerenja emisija ispušnih plinova za tipno odobrenje održavala isključivo na ispitnom stolu. Od ožujka 2016. godine emisije treba mjeriti unutar određenog okvira i u stvarnim uvjetima vožnje.

    Mjerenja emisija dušikovih oksida (NOx) te ugljičnog monoksida (CO) vrše se pomoću uređaja PEMS (Portable Emissions Measurement System). Kasnije se utvrđuju i emisije čestica. Pritom ne postoji unaprijed određeni ciklus, vožnja i mjerenje vrše se u stvarnom svakodnevnom prometu uz pridržavanje njemačkog Zakona o cestovnom prometu (StVO). Vozila se kreću između 90 i 120 minuta na javnim cestama, po trećinu vremena u gradskoj vožnji, na otvorenoj cesti i na autocesti.

    U gradu je predviđena prosječna brzina između 15 i 30 km/h, na autocesti treba voziti u rasponu brzine od 90 do barem 110 km/h, ali ne brže od 145 km/h. Vanjska temperatura mora biti između 0 i 30 °C, a klima-uređaj uključen. Testna vožnja smije se provoditi na nadmorskoj visini manjoj od 700 metara i uz samo 100 metara visinske razlike.

    Od rujna 2017. godine se u ispitivanju RDE treba pridržavati razine graničnih vrijednosti štetnih emisija Euro 6 u ispitivanju na cesti. U prvoj fazi to vrijedi za tipove vozila s novom certifikacijom od 1. rujna 2017. godine, a za sve tipove najkasnije od 1. rujna 2019. godine.

    Zahtjev za obrazac s rezultatima ispitivanja RDE

    Rezultati ispitivanja RDE za vozila Mercedes-Benz koje je utvrdio ne samo Mercedes-Benz u svojstvu proizvođača, nego i neovisne, ovlaštene tehničke službe, mogu se zatražiti putem obrasca za kontakt uz navođenje testne obitelji PEMS za odgovarajuće vozilo Mercedes-Benz.

    Broj testne obitelji PEMS koji pripada vozilu dostupan je na početnoj stranici Udruženja europskih proizvođača automobila (ACEA).

   • WLTP u usporedbi s NEDC-om: što se mijenja?

    WLTP u usporedbi s NEDC-om: što se mijenja?

    Za razliku od ciklusa NEDC, vozni ciklus WLTP traje deset minuta dulje, a faza mirovanja svedena je na samo 13 posto. Ukupna duljina ciklusa iznosi 23,5 kilometara – dakle, više je nego dvostruko duža od ciklusa NEDC sa svojih 11 kilometara. Uključuje veće prosječne brzine do 131 km/h, vozila izlaže snažnijim promjenama brzine i ima osjetno preciznije standarde ispitivanja.

    Osim toga, više se ne ispituje isključivo osnovna varijanta modela kao dosad, nego se u obzir uzimaju i posebna i dodatna oprema. Točke promjene stupnja prijenosa izračunavaju se unaprijed sukladno vozilu i pogonskom sklopu. Ovaj individualni proračun, za razliku od čvrsto propisanih točaka promjena stupnja prijenosa u NEDC-u, daje bolje rezultate za vozila s ručnim mjenjačima.

   • Što se mijenja za mene kao kupca?

    Što se mijenja za mene kao kupca?

    Uvođenje WLTP-a (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) omogućava bolju transparentnost kad je riječ o potrošnji goriva. Kupci profitiraju od WLTP-a jer on ima realističnije mjerilo za uspoređivanje vrijednosti potrošnje i emisija raznih modela vozila.

    Međutim, zahvaljujući drugim graničnim uvjetima, promijenit će se vrijednosti CO2 i potrošnje: s obzirom na postupak, tehnički identično vozilo u WLTP-u ima višu numeričku vrijednost CO2 i potrošnje, nego u NEDC-u (Novi europski vozni ciklus). Razlog tomu je, primjerice uzimanje u obzir dodatne opreme i pooštrenih graničnih uvjeta u novom ciklusu.

    Kupci će odsad izborom dodatne opreme moći odrediti točnije vrijednosti CO2 za svoj model vozila. Da bi omogućio jasnoću i transparentnost na najvišoj mogućoj razini, Mercedes-Benz će aktivno pratiti faze uvođenja WLTP-a i ciljano obavještavati prodavatelje i kupce.

    To će uključivati i novi oblik prikaza koji se temelji na opremi: od modela s najmanjom do verzije s najvećom potrebom za energijom. Numerički se ovaj raspon proteže od „WLTP Low“ (minimalna dodatna oprema) do „WLTP High“ (maksimalna dodatna oprema).