Specifikacije.

Mercedes-Maybach S-klasa: Usporedba motora i tehnički podaci.

Dimenzije


Dobro dimenzionirani moderan luksuz: Mercedes-Maybach S-klasa.

Dimenzije


Dobro dimenzionirani moderan luksuz: Mercedes-Maybach S-klasa.

The image shows a dimensional drawing of the Mercedes-Maybach S-Class in the front view.
The image shows a dimensional drawing of the Mercedes-Maybach S-Class in the front view.
The image shows a dimensional drawing of the Mercedes-Maybach S-Class in the rear view.
The image shows a dimensioned drawing of the Mercedes-Maybach S-Class in the side view.
The image shows a dimensional drawing of the Mercedes-Maybach S-Class in the plan view.

Ova ilustracija sadrži opremu koja nije bila dostupna prilikom predstavljanja na tržištu.