Sigurnost.

Za osam putnika. I sljedeće generacije.

Sustavi sigurnosti i pomoći


Sigurnost na koju ste navikli u Mercedesu.

Besprijekorna razina sigurnosti čak i s električnim pogonom.

U modelu EQV možete se osjećati jednako sigurno kao u bilo kojem drugom Mercedesu. Jer su vozila na električni pogon prošla zahtjevna ispitivanja i sudarne testove, tipične za Mercedes-Benz. Sigurnosna oprema poput sustava pomoći, zračnih jastuka i sustava regulacije dinamike vožnje također je na razini jedinstvenoj za Mercedes-Benz.

Sustavi sigurnosti i pomoći


Sigurnost na koju ste navikli u Mercedesu.

Besprijekorna razina sigurnosti čak i s električnim pogonom.

U modelu EQV možete se osjećati jednako sigurno kao u bilo kojem drugom Mercedesu. Jer su vozila na električni pogon prošla zahtjevna ispitivanja i sudarne testove, tipične za Mercedes-Benz. Sigurnosna oprema poput sustava pomoći, zračnih jastuka i sustava regulacije dinamike vožnje također je na razini jedinstvenoj za Mercedes-Benz.

Zračni jastuci

U serijsku se opremu ubrajaju zračni jastuci te zračne zavjese i bočni zračni jastuci za zaštitu prsnog koša i područja zdjelice za vozača i suvozača. Zračne zavjese u stražnjem dijelu vozila (dodatna oprema) proširuju zaštitu zračnim jastucima i na putničku kabinu.

Sustav aktivne pomoći pri kočenju

Sustav aktivne pomoći pri kočenju može Vam pomoći u izbjegavanju, odnosno ublažavanju posljedica nesreća s vozilima koja voze ispred Vas te s pješacima koji prelaze cestu.

Kad prepozna opasnost od sudara, prvo upozorava vizualnim i zvučnim signalima. Ako vozač ne reagira, sustav će automatski pokrenuti autonomno kočenje u slučaju opasnosti.

Sustav aktivne pomoći pri parkiranju s kamerom od 360°

Sustav aktivne pomoći pri parkiranju s kamerom od 360° rasterećuje vozača pri traženju parkirnog mjesta, pri ulaženju na parkirno mjesto i izlaženju s njega, kao i pri manevriranju.

Sustav aktivne pomoći pri parkiranju traži odgovarajuća parkirna mjesta i automatski upravlja vozilo u uzdužna i poprečna parkirna mjesta.

LED Intelligent Light System

LED Intelligent Light System poboljšava vidno polje vozača, a na taj način i sigurnost vožnje jer može automatski prilagoditi osvijetljenost kolnika raznim situacijama u vožnji.

Standardni paket pomoći u vožnji

Standardni paket pomoći u vožnji inteligentna je kombinacija 3 sustava pomoći koji Vas mogu rasteretiti tijekom vožnje i pružiti Vam još veću sigurnost.

Dijelovi:


– Sustav aktivne pomoći pri kočenju
– Sustav pomoći za mrtvi kut
– Sustav pomoći pri zadržavanju vozne trake

Dragocjena potpora pri zadržavanju vozne trake.

Sustav aktivne pomoći za zadržavanje vozne trake

Mercedes-Benz EQV: sustav aktivne pomoći za zadržavanje vozne trake

Dragocjena potpora pri zadržavanju vozne trake.

Sustav aktivne pomoći za zadržavanje vozne trake

Sustav pomoći pri zadržavanju vozne trake može pomoći u izbjegavanju nesreća do kojih može doći nehotičnim napuštanjem vozne trake. Multifunkcijska kamera može prepoznati granice vozne trake i nadzire kreće li se vozilo u voznoj traci. Kad prepozna nenamjerno napuštanje vozne trake – na primjer zbog nepažnje – sustav upozorava pulsirajućim vibracijama na upravljaču. Na taj se način od vozača traži da se vrati u voznu traku.

Više sigurnosti pri prestrojavanju.

Više sigurnosti pri prestrojavanju.

Sustav pomoći za mrtvi kut

Sustav pomoći za mrtvi kut

Sustav pomoći za mrtvi kut može pomoći vozaču pri prestrojavanju na višetračnim cestama. Vizualnim i zvučnim signalima upozorenja pomaže u pravodobnom prepoznavanju vozila u mrtvom kutu. Ako sustav primijeti vozilo u tom području, u odgovarajućem se vanjskom retrovizoru prikazuje crveni trokut upozorenja. Ako vozač usprkos ovom vizualnom upozorenju aktivira pokazivač smjera vožnje, trokut će početi brzo treptati te će se dodatno oglasiti zvučno upozorenje.

Gotovo u svakom trenutku znati što je dozvoljeno.

Sustav pomoći za prometne znakove

Mercedes-Benz EQV: sustav pomoći za prometne znakove

Gotovo u svakom trenutku znati što je dozvoljeno.

Sustav pomoći za prometne znakove

Sustav pomoći za prometne znakove može pomoći vozaču trajnim prikazom prepoznatih ograničenja brzine, zabrane prometa i zabrane pretjecanja kao i prestanka zabrana. To je posebice korisno na dionicama na kojima se ograničenja brzine često mijenjaju, primjerice na gradilištima. Na primjer, vizualni i zvučni signal upozorava da je uočeno nepoštivanje znaka zabrane prometa vozila.

Preventivna zaštita u kritičnim situacijama u vožnji.

PRE-SAFE®

Mercedes-Benz EQV: PRE-SAFE

Preventivna zaštita u kritičnim situacijama u vožnji.

PRE-SAFE®

Preventivni sustav zaštite putnika PRE-SAFE® može pravodobno prepoznati kritične situacije u vožnji te tako preventivno aktivirati mjere zaštite putnika. U mjere se ubrajaju reverzibilno zatezanje sigurnosnih pojaseva vozača i suvozača, zatvaranje eventualno otvorenih prozora i krovnih sustava te – u kombinaciji s električnim namještanjem sjedala – namještanje suvozačevog sjedala u položaj koji je povoljniji u slučaju nesreće.

Osiguranje uz alarm.

Paket za zaštitu od krađe

Osiguranje uz alarm.

Paket za zaštitu od krađe

Kad prepozna opasnost od krađe, paket za zaštitu od krađe može Vam pomoći u osiguranju vozila vizualnim i zvučnim alarmom. Sastoji se od uređaja za zaštitu od provale i krađe, nadzora unutrašnjosti i zaštite od vuče vozila.

Može upozoriti vozača na premorenost.

ATTENTION ASSIST

Mercedes-Benz EQV: ATTENTION ASSIST

Može upozoriti vozača na premorenost.

ATTENTION ASSIST

ATTENTION ASSIST može pomoći vozaču da ne zadrijema čime pridonosi poboljšanju sigurnosti u vožnji na dugim i noćnim putovanjima. Sustav vizualno i zvučno upozorava vozača kada prepozna tipične znakove umora ili nepažnje i poziva ga da napravi stanku. Kako bi se analiziralo ponašanje u vožnji, procesiraju se kretnje upravljača čime se dobiva individualni profil vozača.

Može pomoći u zadržavanju pravca kretanja vozila u slučaju bočnog vjetra.

Sustav pomoći pri bočnom vjetru

Može pomoći u zadržavanju pravca kretanja vozila u slučaju bočnog vjetra.

Sustav pomoći pri bočnom vjetru

Sustav pomoći pri bočnom vjetru može pravodobno prepoznati skretanje vozila s pravca prouzročeno jakim bočnim udarima vjetra i podržati vozača u zadržavanju vozne trake. Naime, naglo skretanje vozila s pravca može izazvati neprimjerene reakcije vozača po pitanju upravljanja. Sustav pomoći pri bočnom vjetru može iznad brzine od 80 km/h automatski ispraviti smjer kretanja vozila. Tako se osjetno smanjuje skretanje vozila s pravca, a utjecaj bočnih udara vjetra u velikoj se mjeri izjednačuje, odnosno smanjuje.