EQC je stvarno održiv.

Na prikazu je Mercedes-Benz EQC sa stražnje strane.

EQC je stvarno održiv.

U sklopu programa „Ambicija 2039.” Mercedes-Benz za svoja osobna vozila slijedi cilj da do te godine ponudi flotu novih vozila bez emisija CO₂. Važan korak u tom smjeru predstavlja provjera utjecaja na okoliš Mercedes-Benz 360° koju je EQC 400 4MATIC uspješno prošlo kao prvo vozilo branda proizvoda i tehnologije EQ. Radi se o cjelovitoj ekološkoj bilanci u sklopu koje se detaljno istražuje utjecaj na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa, dakle od dobivanja sirovina, preko proizvodnje i korištenja (ovdje na dionici od 200.000 kilometara) pa sve do ponovnog iskorištavanja. Mercedes-Benz kao prvi proizvođač automobila tu takozvanu provjeru utjecaja na okoliš redovito provodi još od 2005. godine. Postupak se temelji na međunarodnoj normi ISO 14040, a rezultat dodatno provjerava neovisna certifikacijska kuća TÜV Süd zahtjevnim postupkom čime je zajamčena maksimalna transparentnost.
Pritom modelu EQC 400 4MATIC u prilog idu trajna vožnja bez lokalnih emisija i visok stupanj učinkovitosti električnog pogonskog sklopa. Ovisno o izvoru struje, načinom vožnje električnih vozila kasnije se mogu kompenzirati emisije CO₂ koje su tijekom proizvodnje često visoke. Ako se električna vozila pokreću isključivo regenerativnom energijom, emisije CO₂ smanjuju se tijekom životnog ciklusa i do 70 posto u odnosu na vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem.

Naš cilj za 2022.: neutralne emisije CO₂ tvornički.

Motiv prikazuje Mercedes-Benz EQC iz bočne perspektive.

Naš cilj za 2022.: neutralne emisije CO₂ tvornički.

Iako su uvjeti inače jednaki, u proizvodnji električnih vozila nastaje više CO₂ nego u proizvodnji vozila s motorom s unutarnjim izgaranjem jer je potrebno mnogo energije, osobito za proizvodnju baterijskih ćelija. Iz te je perspektive za proizvodnju utoliko važnija opskrba energijom bez emisija CO₂ čemu Mercedes-Benz teži u svim europskim pogonima već od 2022. godine. Jedan korak na tom putu je korištenje „zelene” energije iz domaćih vjetroelektrana, među ostalim i za proizvodnju modela EQC u Mercedes-Benzovom pogonu u Bremenu, kao i proizvodnju baterija na lokaciji društva Deutsche ACCUMOTIVE u Kamenzu u Saskoj.
U fazi korištenja i vozač već danas može neposredno utjecati na to kako će njegovo električno vozilo utjecati na okoliš – ovisno o tome koju struju toči. U skladu s time je i rezultat ekološke bilance, osobito bilance CO₂, promatrajući ukupni životni vijek modela Mercedes-Benz EQC s kilometražom od 200.000 kilometara. Korištenjem čiste struje za punjenje baterija u modelu EQC može se gotovo prepoloviti ugljični otisak.

Sastav materijala u modelu EQC.

Na prikazu je interijer modela Mercedes-Benz EQC.

Sastav materijala u modelu EQC.

Masa praznog vozila EQC 400 4MATIC iznosi 2420 kilograma. Najveći udio, 39 %, otpada na čelik i materijale od željeza, slijede laki metali (23 %) i polimerni materijali, dakle plastika (18 %).

Već se danas neprestano povećava primjena materijala u vozilu koji štede resurse, primjerice plastičnih reciklata i obnovljivih sirovina. Tako se novorazvijena vrhunska tkanina za presvlake „Response” za model EQC sastoji od 100 % recikliranih PET boca. Osim toga, plastični se reciklati koriste i u oblogama udubine za rezervni kotač ili pokrovima donje strane prostora motora. Obnovljive sirovine, na primjer kenaf, vuna i papir također se koriste. Vlakna biljke kenaf koriste se npr. u oblozi prtljažnika, a papir kao papirnato saće u njegovom dnu.
Za novi EQC proizvodi se ukupno 100 komponenti zajedno sa sitnim dijelovima poput drukera, plastičnih matica i pričvrsnica za vodove ukupne mase 55,7 kilograma djelomično izrađenih od materijala koji štede resurse.

Drugi život visokonaponskih baterija.

Motiv prikazuje Mercedes-Benz EQC sa stražnje strane sa stanicom za punjenje u urbanoj okolini.

Drugi život visokonaponskih baterija.

Mercedes-Benz aktivno sudjeluje u istraživanju i razvoju novih tehnologija recikliranja da bi se osigurale buduće sirovine potrebne za električnu mobilnost. Spoznaje o recikliranju litijsko-ionskih baterija već su sakupljene u sklopu raznih istraživačkih projekata te u suradnji s dobavljačima i partnerima za reciklažu. Recikliranje korištenih sirovina poput litija, nikla, platine, kobalta i rijetkih zemnih metala pritom je u fokusu i započinje već prilikom koncipiranja komponenti. Za postupak recikliranja baterije Mercedes-Benz je definirao četiri stupnja i razvio odgovarajuće postupke: ReUse (dugoročna ponovna upotreba baterije, primjerice za statične spremnike energije), RePair (popravci baterije), ReManufacturing (rastavljanje i ponovno sastavljanje baterije) i ReMat (recikliranje i ponovno dobivanje sastojaka).

Osnovavši 100-postotno poduzeće kćer Mercedes-Benz Energy GmbH, Daimler se osobito fokusirao na ReUse u obliku statičnih spremnika energije: naime, životni ciklus baterije za plug-in ili e-vozilo ne mora završiti s korištenjem u automobilu, već se ona može ponovno iskoristiti za statične baterijske spremnike. Kod ove primjene nisu važni mali gubici snage tako da je ekonomičan pogon u statičnom području moguć otprilike još najmanje deset godina. Dakle, ponovnom upotrebom litijsko-ionskih modula njihova se ekonomična primjena može gotovo udvostručiti.

EQC 400 4MATIC: potrošnja struje u kWh/100 km (prosjek): XXX; emisije CO2 u g/km (prosjek): 0.<p>Navedene vrijednosti dobivene su u skladu s propisanim postupkom mjerenja. Potrošnja električne energije utvrđena je na temelju Uredbe 692/2008 / EC. Brojke se razlikuju ovisno o konfiguraciji vozila.</p>