Homologacija vozila

Generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku


Star Import d.o.o.

Generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku


Star Import d.o.o.
Star Import - Homologacija

Zahtjeve za izdavanje homologacijske dokumentacije šaljite na broj fax‐a 01/4356-653 ili e‐mail homologacija@starimport.hr.

Za izdavanje homologacijske dokumentacije (potvrda proizvođača, CEMT, „L“ paket, potvrda gume...)  potrebni su vam sljedeći dokumenti:

  • kopija prometne dozvole (Fahrzeugsbrief, Targa, Typenschein, prometna …)
  • podaci o uvozniku (adresa, kontakt telefon, e-mail, fax)
  • dokaz o uplati xx,xx €

Uplatu izvršiti na račun:
Star Import d.o.o.
Kovinska 5, 10000 Zagreb
IBAN: HR3824070001100500744
Poziv na broj: OIB platitelja

Po primitku svih potrebnih dokumenata izrađuje se potvrda proizvođača isti ili najkasnije slijedeći radni dan, od trenutka zaprimljenog dokaza o uplati naknade. Ista se  šalje faxom ili e‐mailom, a original poštom na traženu adresu.

NAZIV VPC - € MPC - €
POTVRDA PROIZVOĐAČA 42,47 53,09
GREEN LORRY DOKUMENT 108,00 135,00
NOĆNA VOŽNJA AUSTRIJA 108,00 135,00
OVJERA NOĆNA VOŽNJA AUSTRIJA  44,00 55,00
POTVRDA PROIZVOĐAČA  ADR 56,00 70,00
EKO POTVRDA ISPUŠNI PLINOVI 56,00 70,00
POTVRDA PROIZVOĐAČA GUME 32,00 40,00
OVJERA GREEN LORRY DOKUMENT 32,00 40,00
POTVRDA IZVOZ (EUR1) 160,00 200,00
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 16,00 20,00
IZDAVANJE COC DOKUMENTA 96,00 120,00
IZDAVANJE SCHEDA/FICHA TECHNICA DOC. 336,00 420,00
IZJAVA O SUKLADNOSTI PROZVOĐAČA 256,00 320,00
POTVRDA UGRAĐENE TVORNIČKE DODATNE OPREME 40,00 50,00
POTVRDA UGRAĐENE TVORNIČKE OPREME 24,00 30,00

 

Kontakti odjela za homologacije:

Star Import d.o.o.

E-mail: homologacija@starimport.hr
Telefon: 01/4356 654
Fax: 01/4356 653