Digitalne upute za uporabu.

Interaktivni doživljaj funkcija vozila.

Guides App


Upute za uporabu za pametni telefon ili tablet.

Guides App


Upute za uporabu za pametni telefon ili tablet.

Na prikazu je više pametnih telefona s otvorenom aplikacijom Guides App.

Online upute za uporabu


Sve informacije za sigurno upravljanje. Čak i za starije modele.

Online upute za uporabu


Sve informacije za sigurno upravljanje. Čak i za starije modele.

S online uputama za uporabu funkcije vozila mogu se upoznati jednostavno i interaktivno.

Upoznajte funkcije i način upravljanja, steknite uvid: online upute za uporabu otvaraju Vam interaktivni pristup raznim informacijama o Vašem vozilu. Doživite važne i zanimljive detalje u obliku teksta, slika i preglednih animacija.