Homologacija vozila

Generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku


Star Import d.o.o.

Generalni distributer Mercedes-Benz AG za Hrvatsku


Star Import d.o.o.
Star Import - Homologacija

Zahtjeve za izdavanje homologacijske dokumentacije šaljite na broj fax‐a 01/4356-653 ili e‐mail homologacija@starimport.hr.

Za izdavanje homologacijske dokumentacije (potvrda proizvođača, CEMT, „L“ paket, potvrda gume...)  potrebni su vam sljedeći dokumenti:

  • kopija prometne dozvole (Fahrzeugsbrief, Targa, Typenschein, prometna …)
  • podaci o uvozniku (adresa, kontakt telefon, e-mail, fax)
  • dokaz o uplati xx,xx HRK

Uplatu izvršiti na račun:
Star Import d.o.o.
Kovinska 5, 10000 Zagreb
IBAN: HR3824070001100500744
Poziv na broj: OIB platitelja

Po primitku svih potrebnih dokumenata izrađuje se potvrda proizvođača isti ili najkasnije slijedeći radni dan, od trenutka zaprimljenog dokaza o uplati naknade. Ista se  šalje faxom ili e‐mailom, a original poštom na traženu adresu.

NAZIV VPC - HRK MPC - HRK
POTVRDA PROIZVOĐAČA 320 400
GREEN LORRY DOKUMENT 800 1000
NOĆNA VOŽNJA AUSTRIJA 800 1000
OVJERA NOĆNA VOŽNJA AUSTRIJA 320 400
POTVRDA PROIZVOĐAČA  ADR 400 500
EKO POTVRDA ISPUŠNI PLINOVI 400 500
POTVRDA PROIZVOĐAČA GUME 200 250
OVJERA GREEN LORRY DOKUMENT 200 250
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 100 125
IZDAVANJE SCHEDA/FICHA TECHNICA DOC. 2400 3000
IZJAVA O SUKLADNOSTI PROZVOĐAČA 1920 2400

 

Kontakti odjela za homologacije:

Star Import d.o.o.

E-mail: homologacija@starimport.hr
Telefon: 01/4356 654
Fax: 01/4356 653