Specifikacije.

Usporedite sve motore i tehničke podatke.

Usporedba motora


Usporedite motore novog modela GLC.

Usporedba motora


Usporedite motore novog modela GLC.

Na prikazu je motor novog modela Mercedes-Benz GLC SUV.

Odaberite motor

  • Manualni mjenjač
  • Automatski mjenjač

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Odaberite motor za usporedbu

  • Manualni mjenjač
  • Automatski mjenjač

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Usporedite motore novog modela GLC.
Zatvori

Usporedba motora.

Odaberite dva motora da biste u izravnoj usporedbi vidjeli njihove tehničke podatke.

Odaberite motor
Odaberite motor za usporedbu
Usporedi

Odaberite motor

Dimenzije


Slobodno izmjerite sami: novi GLC savršeno Vam odgovara.

Dimenzije


Slobodno izmjerite sami: novi GLC savršeno Vam odgovara.

Motiv prikazuje dimenzije modela Mercedes-Benz GLC SUV s prednje strane.
Motiv prikazuje dimenzije modela Mercedes-Benz GLC SUV s prednje strane.
Motiv prikazuje dimenzije modela Mercedes-Benz GLC SUV sa stražnje strane.
Motiv prikazuje dimenzije modela Mercedes-Benz GLC SUV s bočne strane.
Motiv prikazuje dimenzije modela Mercedes-Benz GLC SUV odozgo.