Često postavljanja pitanja o aplikaciji EQ Ready

Potražite odgovore na svoja pitanja o aplikaciji EQ Ready.

Registracija


Registracija


  • Zašto je potrebna registracija?

   Zašto je potrebna registracija?

   Samo registrirani korisnici mogu koristiti aplikaciju i saznati uklapa li se električna mobilnost već danas u njihovu svakodnevicu. Registracija je potrebna radi odgovarajuće zaštite podataka i osiguravanja pristupa samo dotičnom korisniku.

  • Mogu li koristiti svoje podatke za prijavu na Mercedes.me?

   Mogu li koristiti svoje podatke za prijavu na Mercedes.me?

   Da, možete koristiti svoje podatke za prijavu na Mercedes.me. Naš je dugoročni cilj korištenje svih Daimlerovih aplikacija uz samo jednu registraciju.

  Praćenje


  Praćenje


   • Kako funkcionira automatsko praćenje? (prepoznavanje pokretanja i zaustavljanja, GPS senzori …)

    Kako funkcionira automatsko praćenje? (prepoznavanje pokretanja i zaustavljanja, GPS senzori …)

    Praćenje se u svakom trenutku može ručno pokrenuti i zaustaviti pritiskom na dugme u aplikaciji. Za veću smo udobnost u aplikaciju integrirali automatsko praćenje. Za funkciju automatskog praćenja koristimo različite tehnologije i senzore pametnog telefona, kao što su GPS senzori, senzori ubrzanja, barometar, WLAN, Bluetooth, lokacija mreže, kompas ili žiroskop, kako bi prepoznali početak i kraj vožnje. Podaci se pohranjuju tek kada sustav prepozna vožnju. Za automatizirano prepoznavanje vožnje koristi se nova tehnologija. Zbog toga može doći do grešaka u prepoznavanju. Neprestano radimo na povećanju stope prepoznavanja.

   • Zašto zapis moje vožnje počinje sa zakašnjenjem?

    Zašto zapis moje vožnje počinje sa zakašnjenjem?

    U pojedinačnim se slučajevima može dogoditi da automatsko praćenje kasni sa zapisom vožnje. Razlog tome je još nova i inovativna tehnologija koju koristimo te prijem u danom trenutku. Aplikacija koristi različite senzore pametnog telefona koji u zajedničkoj interakciji prepoznaju vožnju. Budući da neki od tih senzora ovise o prijemu korisnika, može se dogoditi da zapis vožnje otpočne sa zakašnjenjem. Naravno, stalno radimo na tome da se takva zakašnjenja svedu na najmanju moguću mjeru kako bi se sve vožnje pratile u cijelosti.

   • Koje parametre aplikacija uzima u obzir prilikom proračuna vožnje?

    Koje parametre aplikacija uzima u obzir prilikom proračuna vožnje?

    U obzir uzimamo sljedeće parametre: temperaturu, prijeđene kilometre, trajanje vožnje, ponašanje u pogledu kočenja i ubrzavanja, visinski profil i podatke o lokaciji. Na taj način možemo izračunati mogući domet i potrošnju energije što je moguće točnije. Iz toga proizlazi individualna preporuka o tome kako se električna mobilnost uklapa u ponašanje u vožnji dotičnog korisnika. U cilju pružanja što točnijih rezultata, stalno radimo na poboljšanju izračuna u okviru tehnološkog napretka.

   • Mogu li aktivirati/deaktivirati automatsko praćenje?

    Mogu li aktivirati/deaktivirati automatsko praćenje?

    Da, u svakom trenutku možete prilagoditi tu postavku u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke“.

   • Prati li aplikacija svaku vožnju (i kada je korisnik suvozač/taksist)?

    Prati li aplikacija svaku vožnju (i kada je korisnik suvozač/taksist)?

    Da, aplikacija trenutačno prati svaku vožnju vozilom. Pritom je nevažno sjedi li korisnik za upravljačem ili je putnik.

   • Mogu li izbrisati pojedine vožnje?

    Mogu li izbrisati pojedine vožnje?

    Da, pojedine se vožnje mogu izbrisati u pregledu vožnji. U svakom trenutku možete prilagoditi tu postavku u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke“.

   • Mogu li izbrisati sve vožnje?

    Mogu li izbrisati sve vožnje?

    Da, sve se vožnje mogu izbrisati u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke“.

   • Zašto aplikacija u modusu automatskog praćenja pouzdano ne prepoznaje moje vožnje?

    Zašto aplikacija u modusu automatskog praćenja pouzdano ne prepoznaje moje vožnje?

    Za automatizirano praćenje vožnji automobilom koristimo sasvim novu tehnologiju. Zbog toga može doći do kašnjenja u prepoznavanju vožnji. Nažalost, u rijetkim se slučajevima može dogoditi da sustav djelomično prepozna ili uopće ne prepozna pojedine vožnje. Neprestano radimo na povećanju stope prepoznavanja.

   • Što se dogodi kad, bez prekida vožnje, prekinem zapis u aplikaciji i tako moje zapisane vožnje ne budu povezane?

    Što se dogodi kad, bez prekida vožnje, prekinem zapis u aplikaciji i tako moje zapisane vožnje ne budu povezane?

    Kad aplikacija prepozna nepovezanu vožnju, sljedeća vožnja ponovno počinje s potpuno napunjenim akumulatorom.

   Analiza bez praćenja


   Analiza bez praćenja


    • Mogu li i bez vožnje provjeriti bih li do odredišta stigao električnim vozilom?

     Mogu li i bez vožnje provjeriti bih li do odredišta stigao električnim vozilom?

     Da, pomoću funkcije predviđanja korisnik može unaprijed provjeriti je li moguće određenu dionicu prijeći električnim vozilom.

    • Kako se može izračunati potrošnja energije za dionicu kojom nikada nisam vozio?

     Kako se može izračunati potrošnja energije za dionicu kojom nikada nisam vozio?

     Funkcija predviđanja koristi profile s povijesnim prosjekom brzine. Na taj način možemo relativno točno odrediti koliko je energije potrebno za određenu dionicu.

    Baterija / korištenje podataka


    Baterija / korištenje podataka


     • Kako aplikacija utječe na potrošnju energije mog pametnog telefona?

      Kako aplikacija utječe na potrošnju energije mog pametnog telefona?

      Prilikom razvoja bilo nam je važno da aplikacija što je moguće štedljivije koristi energiju pametnog telefona. Potrošnja energije se razlikuje jer ovisi o tipu pametnog telefona i operativnom sustavu.

     • Zahtijeva li korištenje aplikacije internetsku vezu?

      Zahtijeva li korištenje aplikacije internetsku vezu?

      Internetska veza je potrebna za početnu registraciju i za izračunavanje simulirane potrošnje struje. Samo praćenje može se odvijati bez internetske veze.

     • Mora li biti uključena lokacija?

      Mora li biti uključena lokacija?

      Da, aplikacija funkcionira samo ako može pristupiti lokaciji korisnika. U operativnom sustavu iOS pristup lokaciji mora biti „uvijek omogućen“. U svakom trenutku možete ponovno deaktivirati to dopuštenje u izborniku pod stavkom „Profil ‒ dodatne postavke“.

     Vozila/domet


     Vozila/domet


      • Koja vozila služe za simulaciju mojih vožnji, odnosno koja mi se vozila predlažu?

       Koja vozila služe za simulaciju mojih vožnji, odnosno koja mi se vozila predlažu?

       U aplikaciji je pohranjena trenutačna ponuda električnih vozila Daimlera AG (potpuno i djelomično električna).

      • Koliko je točan proračun mojih vožnji i prijedlog električnog vozila koji proizlazi iz toga?

       Koliko je točan proračun mojih vožnji i prijedlog električnog vozila koji proizlazi iz toga?

       Prilikom razvoja aplikacije u prvom nam je planu bila što je moguće realističnija i točnija prognoza kako bismo korisnicima omogućili najbolju moguću procjenu.
       Međutim, potpuno točna simulacija nažalost nije moguća iz tehničkih razloga. Neprestano radimo na daljnjem poboljšanju proračuna kako bismo mogli isporučiti što točniji rezultat.

      • Je li akumulator vozila napunjen pri prvoj vožnji?

       Je li akumulator vozila napunjen pri prvoj vožnji?

       Da, prije početka prve vožnje akumulator vozila napunjen je na 100 %.

      • Kako se simulira postupak punjenja vozila?

       Kako se simulira postupak punjenja vozila?

       Kad se parkira u blizini stanice za punjenje koju je korisnik osobno dodao (cca 500 m), simulirano vozilo puni se maksimalnom snagom napajanja akumulatora, odnosno maksimalnom snagom stanice za punjenje.

      Mogućnosti punjenja


      Mogućnosti punjenja


       • Koje se mogućnosti punjenja prikazuju?

        Koje se mogućnosti punjenja prikazuju?

        U aplikaciji se prikazuju javne stanice za punjenje i one koje ste sami dodali.

       • Je li mogućnost punjenja koju sam dodao vidljiva drugim korisnicima?

        Je li mogućnost punjenja koju sam dodao vidljiva drugim korisnicima?

        Ne, dodane mogućnosti punjenja su trenutačno privatne pa ih stoga ostali korisnici aplikacije EQ Ready ne mogu vidjeti ni koristiti.

       • Kolika je brzina punjenja vozila na mogućem mjestu punjenja koje sam dodao?

        Kolika je brzina punjenja vozila na mogućem mjestu punjenja koje sam dodao?

        Kad se parkira u blizini mjesta gdje je moguće punjenje koje je korisnik ručno dodao, simulirano vozilo puni se maksimalnom snagom napajanja individualno odabranog modela i raspoloživim kapacitetom dotične stanice za punjenje.

       Temperature


       Temperature


        • Zašto mogu odabrati različite temperature?

         Zašto mogu odabrati različite temperature?

         Vanjska temperatura jedan je od brojnih faktora koji utječu na domet. Integrirali smo tu funkciju da korisnici mogu vidjeti kako se domet mijenja ovisno o vanjskoj temperaturi.

        • Kako mogu optimirati domet svog vozila?

         Kako mogu optimirati domet svog vozila?

         Faktori poput načina vožnje, brzine, topografije i vanjske temperature utječu na potrošnju energije pa time i na stvarni domet. Ujednačena vožnja s prilagođenom brzinom može povećati domet.

        • Zašto se hibridna vozila ne mogu potpuno električno simulirati pri niskim temperaturama?

         Zašto se hibridna vozila ne mogu potpuno električno simulirati pri niskim temperaturama?

         Pri niskim temperaturama oko točke smrzavanja može se dogoditi da hibridna vozila ne mogu voziti u električnom modusu budući da je upotreba motora s unutarnjim izgaranjem korisnija zbog dodatne topline koja se proizvodi.

        Općenito


        Općenito


         • Koju dodanu vrijednost mi omogućava aplikacija EQ Ready?

          Koju dodanu vrijednost mi omogućava aplikacija EQ Ready?

          Aplikacija EQ Ready korisnicima nudi mogućnost praćenja svakodnevnog ponašanja u vožnji čime mogu testirati uklapa li se električna mobilnost već danas u njihovu svakodnevicu. Aplikacija simulira svakodnevno korištenje električnog vozila – i to za brojne vožnje.

         Podaci


         Podaci


          • Kako su zaštićeni moji podaci?

           Kako su zaštićeni moji podaci?

           Daimler AG koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bi podatke kojima upravljamo zaštitio od manipulacija, gubitaka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. Naše mjere sigurnosti stalno se poboljšavaju u skladu s tehnološkim razvojem. Daljnje informacije možete pronaći u aplikaciji (znak za informacije gore desno).

          • Kako se podaci obrađuju?

           Kako se podaci obrađuju?

           Daimler AG prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke korisnika za aplikaciju i njene funkcije samo u onolikoj mjeri koliko je potrebno ili ako je korisnik pristao na uporabu u druge svrhe. Aplikacija posebice koristi podatke koje korisnik unese i, ako korisnik dozvoli, podatke koji postoje u uređaju ili koji se generiraju korištenjem funkcija uređaja (lociranje). Daljnje informacije možete pronaći u aplikaciji (znak za informacije gore desno).