Specifikacije.

Podaci i činjenice jedva da mogu izazvati veće emocije.

Usporedba motora


Usporedba motora.

Usporedite motore modela CLS.

Usporedba motora


Usporedba motora.

Usporedite motore modela CLS.

Na prikazu je 6-cilinarski benzinski motor modela Mercedes-Benz CLS.

Odaberite motor

  • Manualni mjenjač
  • Automatski mjenjač

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Odaberite motor za usporedbu

  • Manualni mjenjač
  • Automatski mjenjač

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Dizelski motor

Benzinski motor

Alternativni pogon

Usporedite motore modela Mercedes-Benz CLS.
Zatvori

Usporedba motora.

Odaberite dva motora da biste u izravnoj usporedbi vidjeli njihove tehničke podatke.

Odaberite motor
Odaberite motor za usporedbu
Usporedi

Odaberite motor

Dimenzije


Savršenstvo u brojkama: CLS Vam savršeno odgovara.

Dimenzije


Savršenstvo u brojkama: CLS Vam savršeno odgovara.

Na prikazu su dimenzije modela Mercedes-Benz CLS iz prednje perspektive.
Na prikazu su dimenzije modela Mercedes-Benz CLS iz prednje perspektive.
Na prikazu su dimenzije modela Mercedes-Benz CLS iz stražnje perspektive.
Na prikazu su dimenzije modela Mercedes-Benz CLS iz bočne perspektive.
Na prikazu su dimenzije modela Mercedes-Benz CLS odozgo.