Nova C-klasa Cabriolet.

Uvijek teži boljem.

Moguće je da je nakon dovršetka sadržaja došlo do izmjena na proizvodu.