Pretraži

Zahtjev za izdavanje potvrde proizvođača

Tip usluge Ukupna cijena usluge sa PDV-om
Potvrda proizvođača 400,00 kn
Green Lorry dokument 1000,00 kn
Noćna vožnja Austrija 1000,00 kn
Ovjera noćna vožnja Austrija 400,00 kn
Potvrda proizvođača ADR 500,00 kn
Eko potvrda ispušni plinovi 500,00 kn
Potvrda proizvođača gume 250,00 kn
Ovjera Green Lorry dokument 250,00 kn
Potvrda izvoz (EUR1) 500,00 kn
Tehnička dokumentacija 125,00 kn
Izdavanje COC dokumenta 755,00 kn
Izdavanje Scheda/Ficha technica doc. 3000,00 kn
Izjava o sukladnosti proizvođača 2400,00 kn

Za izdavanje homologacijske dokumentacije ( potvrda proizvođača, CEMT, "L" paket, potvrda gume, COC,…) potrebni su vam sljedeći dokumenti:

  • kopija prometne dozvole (Fahrzeugsbrief, Targa, Typenschein, prometna,…)
  • podaci o uvozniku (adresa, kontakt telefon, e-mail, fax)
  • dokaz o uplati xxx,xx kn

Uplatu izvršiti na račun: