Pretraži

Serijska i dodatna oprema. Vi ste na dobitku.

Serijska oprema (odabir).

[1] Dodatna oprema za model Tourer BASE.

[2] Nije raspoloživo za model Tourer SELECT.

[3] Dodatna oprema za model Tourer PRO.

[4] Nije raspoloživo za model Tourer PRO.

[5] Dodatna oprema za model Tourer SELECT.

Vito

Tourer

Prednosti vozila

Tehnički podaci i oprema

Savjetovanje i prodaja

(KN)
Cijena s PDVom i PPMVom 222.006,-