Pretraži

Sustav za zaštitu putnika PRE-SAFE®

Preventivna zaštita u kritičnim situacijama.

[1] Sustav PRE-SAFE® dostupan je za Vito Tourer kao dodatna oprema. U kombinaciji s opcijskom funkcijom električnog namještanja sjedala opseg sustava proširuje se kako bi se uključilo pozicioniranje suvozačevog sjedala u bolji položaj za slučaj sudara.

Vito

Tourer

Prednosti vozila

Tehnički podaci i oprema

Savjetovanje i prodaja

(KN)
Cijena s PDVom i PPMVom 222.006,-