Vito Tourer.

Pokreće ga ambicija.

Varijante Izdvojeni detalji

Vito

Tourer

Prednosti vozila

Tehnički podaci i oprema

Savjetovanje i prodaja

(EUR)
Cijena s PDVom i PPMVom 28.932,-