Pretraži

Sustav za zaštitu putnika PRE-SAFE®

Preventivna zaštita u kritičnim situacijama.

[1] Sustav PRE-SAFE® dostupan je kao dodatna oprema za zatvoreno dostavno vozilo Vito. U kombinaciji s opcijskom funkcijom električnog namještanja sjedala opseg sustava proširuje se kako bi se uključilo pozicioniranje suvozačevog sjedala u bolji položaj za slučaj sudara.

Na slici je prikazan Vito Tourer.