Pretraži

Sustav za zaštitu putnika PRE-SAFE®

Preventivna zaštita u kritičnim situacijama.

Na gornjoj slici prikazan je Vito Tourer.

[1] Sustav PRE-SAFE® dostupan je kao dodatna oprema za Vito Mixto. U kombinaciji s opcijskom funkcijom električnog namještanja sjedala opseg sustava proširuje se kako bi se uključilo postavljanje suvozačevog sjedala u bolji položaj za slučaj sudara.