Pretraži

Dimenzije i mase.

Kompaktni Furgon s međuosovinskim razmakom od 3.259 mm, standardni krov.

Dozvoljena bruto masa vozila [kg] 3,000 3,500 4,100
Masa praznog vozila [kg] uz dozvoljenu GVM [1] 1,995 1,995 2,025
Nosivost [kg] uz dozvoljenu GVM 1,005 1,505 2,075
Dozvoljena bruto kombinirana masa[kg] 5,000 5,500 5,500
Maks. opterećenje krova [kg] / kapacitet vuče s kočnicama/bez kočnica [kg] 300 / 2,000/750 300 / 2,000/750 300 / 2,000/750
Površina teretnog prostora [m²] / volumen teretnog prostora [m³] / maks. dužina teretnog prostora [mm] 4,357 / 7.8 / 2,607 4,357 / 7.8 / 2,607 4,357 / 7.8 / 2,607
Krug okretanja Ø [m] / krug traga Ø [m] 13 / 12.2 13 / 12.2 13.4 / 12.6

Kompaktni Furgon s međuosovinskim razmakom od 3.259 mm, visoki krov.

Dozvoljena bruto masa vozila [kg] 3,000 3,500 4,100
Masa praznog vozila [kg] uz dozvoljenu GVM [1] 2,025 2,025 2,055
Nosivost [kg] uz dozvoljenu GVM 975 1,475 2,045
Dozvoljena bruto kombinirana masa[kg] 5,000 5,500 5,500
Maks. opterećenje krova [kg] / kapacitet vuče s kočnicama/bez kočnica [kg] 150 / 2,000/750 150 / 2,000/750 150 / 2,000/750
Površina teretnog prostora [m²] / volumen teretnog prostora [m³] / maks. dužina teretnog prostora [mm] 4,357 / 8.8 / 2,607 4,357 / 8.8 / 2,607 4,357 / 8.8 / 2,607
Krug okretanja Ø [m] / krug traga Ø [m] 13 / 12.2 13 / 12.2 13.4 / 12.6

[1] Brojke su u skladu s EU Direktivom 97/27/EC ili Direktivom (EU) br. 1230/2012, u odnosu na danu klasu vozila, za važeću izvedbu u trenutku predstavljanja (masa praznog vozila uklj. alat/rezervni kotač i kuku prikolice, ako je ugrađena, spremnik goriva 90% pun, masa vozača i prtljage ako je primjenjivo) za vozila sa serijskom opremom. Opcijski dodaci i oprema općenito će povećati ovu brojku i time smanjiti nosivost.