Pretraži

Serijska i dodatna oprema.
Olakšava svakodnevicu.

Serijska oprema.

[1] Prikaz vanjske temperature u kombiniranom instrumentu u sklopu dodatne opreme.

[2] Samo u kombinaciji s kukom za prikolicu ili pripremom za kuku.

[3] Nije dostupan za Sprinter ukupne dopuštene mase 5 t.

Sprinter

Sandučar