Pretraži

Serijska i dodatna oprema.
Olakšava svakodnevicu.

Serijska oprema.

[1] Dodatna oprema ako je straga ugrađen dodatni izmjenjivač topline.

[2] Samo u kombinaciji s kukom za prikolicu ili pripremom za kuku za prikolicu

Sprinter

Kombi

Tehnički podaci i oprema

(KN)
Cijena s PDVom i PPMVom 298.224,-