Korisnički priručnik za Sprintera.
Interaktivan doživljaj.

Sprinter

Kombi

Tehnički podaci i oprema

Savjetovanje i prodaja

(EUR)
Cijena s PDVom i PPMVom 39.284,-