Pretraži

Korisnički priručnik za Sprintera.
Interaktivan doživljaj.

Sprinter

Kombi

Tehnički podaci i oprema

(KN)
Cijena s PDVom i PPMVom 298.224,-