Pretraži

Dimenzije i mase. Izbor je Vaš.

Kompaktan Kombi s međuosovinskim razmakom 3250 mm, normalni krov

Ukupna dopuštena masa [t] 3.19 3.5
Masa praznog vozila [kg] uz ukupnu dopuštenu masu [1] [2] 2125 2150 - 2210
Korisna nosivost [kg] uz ukupnu dopuštenu masu [3] 1065 1290 - 1350
Ukupna dopuštena masa [kg] 3190 / 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [4]
Maksimalno krovno opterećenje [kg]
opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 300
2000/750 300
2000/750
Utovarna površina [m2]
utovarni obujam [m3]
maksimalna dužina tereta [mm] 4.4
7.5
2700 4.4
7.5
2700
Krug okretanja Ø [m]
krug traga Ø [m] 12.1
11.2 12.1
11.2

Kompaktan Kombi s međuosovinskim razmakom 3250 mm, visoki krov

Ukupna dopuštena masa [t] 3.19 3.5
Masa praznog vozila [kg] uz ukupnu dopuštenu masu [1] [2] 2160 2180 - 2240
Korisna nosivost [kg] uz ukupnu dopuštenu masu [3] 1030 1260 - 1320
Ukupna dopuštena masa [kg] 3190 / 5000 3500 / 5500 / 6300 / 7000 [4]
Maksimalno krovno opterećenje [kg]
opterećenje prikolice s kočnicom / bez kočnice [kg] 150
2000/750 150
2000/750
Utovarna površina [m2]
utovarni obujam [m3]
maksimalna dužina tereta [mm] 4.4
8.5
2700 4.4
8.5
2700
Krug okretanja Ø [m]
krug traga Ø [m] 12.1
11.2 12.1
11.2

[1] Sukladno Direktivi 92/21/EEZ Komisije od 31. ožujka 1992. te njenoj prilagodbi u Direktivi 95/48/EZ Komisije od 20. rujna 1995. o masama i dimenzijama motornih vozila klase M1 (vozila na četiri kotača s maksimalnim brzinom iznad 25 km/h), masa praznog vozila definirana je kao masa vozila u stanju pripravnom za vožnju(uključujući rashladnu tekućinu, maziva, gorivo, rezervni kotač, alat i vozača). Za vozača se uzima masa od 75 kg (68 kg + 7 kg prtljaga).

[2] Kod vozila s pogonom na sve kotače masa praznog vozila povećava se za približno 170 kg.

[3] Kod vozila s pogonom na sve kotače korisna nosivost smanjuje se za približno 170 kg.

[4] Povećana ukupna dopuštena masa s prikolicom u kombinaciji s pojačanom kukom za prikolicu (dodatna oprema), ovisno o izvedbi pogonskog sklopa – osim za modele Sprintera 316 i 316 NGT.

[a] Neopterećen.

Sprinter

Kombi