Pretraži

Korisnički priručnik za Sprintera.
Interaktivan doživljaj.

Sprinter

Šasija

Tehnički podaci i oprema

(KN)
Cijena s PDVom od 216.867,-