Četiri različite kabine.

Veća usmjerenost na radne zadatke, veća motivacija i više zabave na poslu.

Kako na prvi pogled, tako i nakon pomnijeg pregleda, kabine novog Atega pokazuju što je važno u distribucijskom prometu. Pomoću sofisticiranih ergonomskih rješenja, visoke razine komfora u vožnji i na radu te obilja praktičnih sitnica.

U brojnim varijantama Atega s najvećom dopuštenom bruto masom vozila od 6.5 do 16 tona, jedan je korak dovoljan da se uđe u novu kabinu, što svakako predstavlja ergonomsku prednost kad se radi u gradskom okruženju gdje je često potrebno ući u kabinu i izaći iz nje i do sto puta na dan. Nova vrata koja se otvaraju pod kutom od 90 stupnjeva vozaču i suvozaču daju slobodu kretanja i komfor prilikom ulaska u kabinu i izlaska iz nje.