Tehnički podaci.

Antos – tehnički podaci.

Ovdje Vas informiramo o važnim tehničkim detaljima Antosa – od programa motora, sve do varijanti spremnika. Tehničke podatke možete preuzeti u obliku PDF-a na sljedećim stranicama.