Izjava o privatnosti

1. Zaštita podataka

2. Prikupljanje i obrada vaših osobnih podataka

3. Svrhe korištenja

4. Prijenos osobnih podataka trećim stranama; društveni dodaci

5. Analiza podataka o korištenju; korištenje alata za analizu

6. Inf. vezane za korištenje (usmjeravanje i preusmjeravanje)

7. Sigurnost

8. Zakonska osnova obrade

9. Brisanje osobnih podataka

10. Prava ispitanika

c. PRAVO NA PRIGOVOR
Imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku obrade vaših osobnih podataka temeljem čl. 6., st. 1., točka e) GDPR-a (obrada podataka od javnog interesa) ili čl. 6., st. 1., točka f) GDPR-a (obrada podataka temeljena na ravnoteži interesa) na temeljima koji se odnose na vašu specifičnu situaciju. Ako uložite prigovor, vaše osobne podatke ćemo obrađivati samo ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi koji nadilaze vaše interese, prava i slobode, ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

11. Newsletter

12. Usluga centralnog pristupa tvrtke Daimler AG

13. Kolačići